Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Dekkingsgraad

 

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Elke maand melden wij hoe wij er financieel voorstaan. De dekkingsgraad bepaalt of wij pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

In 2020 hoeft PME de pensioenen niet te verlagen.

Financiële positie PME per eind april 2020

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving en op de financiële wereld. De koersen zijn in de afgelopen maand iets gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad, van 86,4% eind maart 2020 naar 88,3% eind april 2020. De beleidsdekkingsgraad daalde wel met 1% naar 94,0%. De rente daalde van 0,42% naar 0,26%.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit betekent voor uw pensioen. Financiële markten bewegen dagelijks, omhoog of omlaag, maar PME belegt uw pensioengeld voor de lange termijn. De stand van zaken op 31 december 2020 is bepalend voor het al dan niet verlagen van pensioenen.

 

Dekkingsgraad zakt onder de 90%

Flinke koersdalingen op de aandelenmarkten als gevolg van de Coronacrisis en de dalende rente veroorzaken een daling van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal van 2020 van 98,7% naar 86,4%. Het belegd vermogen nam met name door de koersverliezen op de aandelenbeurzen af van € 55,0 miljard tot € 52,0 miljard. Door de daling van de rente stegen de verplichtingen in waarde van € 55,7 miljard naar € 60,1 miljard. PME behaalde in het eerste kwartaal van 2020 een negatief rendement van 5,6%.

Kerncijfers eerste kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2020: 95,0%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2020: 86,4%
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal van 2020: -5,6%
  • Vermogen afgenomen met ca. € 3,0 miljard tot ca. € 52,0 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 4,4 miljard toegenomen tot ca. € 60,1 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “De huidige coronacrisis veroorzaakt veel persoonlijk en maatschappelijk leed, en zorgt voor grote instabiliteit op de internationale financiële markten. De economie is in een aantal sectoren vrijwel tot stilstand gekomen. Sinds het vorige kwartaal daalde onze dekkingsgraad met ruim 12% waardoor we nu op een dekkingsgraad van 86,4% uitkomen.

 

Veel ondernemingen in onze bedrijfstak ondervinden direct gevolgen van de economische schade die deze virusuitbraak veroorzaakt. We bieden hen daarom de mogelijkheid om premies later te betalen. De coronacrisis heeft geen invloed op onze dienstverlening. De uitbetaling van onze pensioenen gaat gewoon door, zoals onze deelnemers van ons gewend zijn. De beleggingsportefeuille wordt strak gemonitord om bij te sturen als dat nodig is.”Verplichtingen stijgen, vermogen gedaald
Het totaal vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2020 af van € 55,0 miljard tot € 52,0 miljard. Deze daling van het vermogen komt voornamelijk door de negatieve rendementen van de beleggingen in aandelen en hoogrentende waarden als gevolg van het stilvallen van de economie door de coronapandemie. De beleggingen in onroerend goed en de alternatieve beleggingen van het fonds kenden ook een negatief rendement. De vastrentende waarden stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Tegenover deze waardestijging van de vastrentende waarden door de rentedaling, staat de stijging van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde toe van € 55,7 miljard naar € 60,1 miljard.

 

Jaarverslag 2016 en jaarverslag MVB online

Heb je het jaarverslag 2016 en het jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen al gelezen? Daar vind je alles over:

  • onze financiële positie en het herstel daarvan;
  • onze acties tegen BTW op uitvoeringskosten;
  • ons MVB-beleid.

Bekijk het jaarverslag 2016 PME en het MVB-jaarverslag op onze website.

 

 

PME jaarverslag 2015

Lees het volledige PME jaarverslag over het jaar 2015.