Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Dekkingsgraad

 

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst. Kort gezegd; de dekkingsgraad is het vermogen gedeeld door de verplichtingen.

De hoogte van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar bepaalt of uw pensioen kan worden verhoogd of dat we uw pensioen moeten verlagen. Rond de 15e van elke maand publiceren we de nieuwe dekkingsgraad. 
 

Wanneer verlagen of verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar bepalen we aan de hand van verschillende dekkingsgraden of we uw pensioen moeten verlagen of kunnen verhogen. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

  • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan kunnen wij uw pensioen niet verhogen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad boven de 110%?  Dan kunnen we uw pensioen mogelijk (gedeeltelijk) verhogen.
  • Is de dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 100%? Dan hebben wij onvoldoende in kas om de pensioenen nu én in de toekomst uit te betalen. Dan moeten wij uw pensioen mogelijk verlagen.

Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat een verhoging de komende jaren niet zal kunnen plaatsvinden.

Wettelijke regels
Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om extra geld te hebben voor tijden dat het financieel minder gaat. Deze extra buffer verschilt per fonds en is onder andere afhankelijk van het deelnemerbestand: zijn er veel jonge of vooral oudere deelnemers en hoeveel risico kan er genomen worden bij het beleggen. 
Bij een dekkingsgraad van 120% (vereiste dekkingsgraad) beschikt PME over voldoende buffers. Omdat onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 120% zijn wij verplicht een herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank. Hierin maken wij duidelijk hoe PME de dekkingsgraad binnen tien jaar weer op het vereiste niveau van 120% kan krijgen.

Om inzicht te geven of PME in de toekomst pensioenen kan verhogen op basis van de prijsindex, publiceert PME de reële dekkingsgraad.

 

 

Jaarverslag 2016 en jaarverslag MVB online

Heb je het jaarverslag 2016 en het jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen al gelezen? Daar vind je alles over:

  • onze financiële positie en het herstel daarvan;
  • onze acties tegen BTW op uitvoeringskosten;
  • ons MVB-beleid.

Bekijk het jaarverslag 2016 PME en het MVB-jaarverslag op onze website.

 

 

PME jaarverslag 2015

Lees het volledige PME jaarverslag over het jaar 2015.