Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

PME rubriek:  Recent Nieuws

 

Monique van der Poel in bestuur PME

Monique van der Poel (1981) is benoemd in het bestuur van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Zij volgt Henri Kroezen op, die eind vorig jaar met pensioen ging. Monique van der Poel is advocaat en wetenschapper en gespecialiseerd in het pensioenrecht.

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur: “Wij zijn bijzonder blij dat Monique zitting neemt in ons bestuur. Zij is goed ingevoerd in het toekomstdebat over pensioen, denkt vanuit wetenschappelijk perspectief en combineert dit met een praktische inslag. Met haar ambitieuze houding en brede ervaring ben ik ervan overtuigd dat zij een zeer waardevolle bijdrage zal leveren aan ons bestuur.

Monique van der Poel

Monique van der Poel neemt plaats in de bestuurlijke commissie pensioenbeleid en communicatie. Als lid van het niet-uitvoerend bestuur heeft zij ook een toezichthoudende rol. Monique heeft de nodige toezichtervaring binnen bedrijfstakpensioenfondsen (Tandtechniek en BPL Pensioen). Binnen het bestuur neemt zij plaats op een werkgeverszetel.

Monique beschikt als pensioenrecht advocaat over uitstekende juridische kennis en ervaring. Naast haar werkzaamheden als advocaat, is zij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar zij doceert en werkt aan een proefschrift over pensioen. Zij heeft verschillende wetenschappelijke publicaties op haar naam staan.

Monique van der Poel: “Ik ben geïnteresseerd in de brede vraagstukken die er liggen in de pensioenwereld. Er staan ons de nodige veranderingen en uitdagingen te wachten. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de belanghebbenden bij PME. Ik ga mij met al mijn energie inzetten voor een evenwichtige en goede uitvoering van het pensioen voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Daarbij staat voor mij voorop dat je vertrouwen moet verdienen en dat goede communicatie en dienstverlening de sleutel is. Belangrijke taken, waarop ik mij verheug.”

 

Publicaties: Recent Nieuws

 

 
Herstel PME stagneert:  dekkingsgraad nog net boven 100% Publ. 19-04-2018
PME steunt ook dit jaar de Shell-resolutie van Follow This Publ. 16-04-2018

Wat houdt de factor A in die u terugvindt op u UPO 2018

Publ. 22-03-2018
Investeren met impact vraagt om kennisdeling  Publ. 20-03-2018