Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen, die u hier kunt lezen.

  

Pensioen Actueel   juli 2018

In het vorige Pensioen Actueel hebben wij de positieve ontwikkeling van de financiële positie van het PME fonds over 2017 toegelicht. De stijging van ca 8 % gedurende het jaar 2017 was  bijzonder te noemen. In dat jaar steeg de rekenrente met 0,15% en had een positieve uitwerking op de dekkingsgraad. De dekkingsgraad was eind 2017 weer geklommen tot boven de 100. Maar na deze goede ontwikkeling zagen wij dat gedurende de eerste helft van 2018 het herstel in een trager tempo is verlopen dan gewenst. Desondanks laat de beleidsdekkingsgraad toch een kleine stijging zien. 

 

Van begin 2018 tot 30 juni 2018 is de dekkingsgraad licht gestegen van 100,1 naar 101,4. Dit ondanks het feit dat de financiële markten negatief reageerden op de toenemende vrees voor verdere escalatie van een mogelijk dreigende handelsoorlog tussen de VS enerzijds en de EU en China anderzijds .  

Toch was er sprake van een klein positief beleggingsresultaat over het eerste halfjaar met 0,6%. De rente bewoog zich gedurende het eerste halfjaar zo rond de 1,50% , een lichte daling t.o.v. de rentestand eind 2017. Er is dus  dringend behoefte aan een rentestijging. In de VS zullen, zo is de verwachting, nog een tweetal renteverhogingen volgen in het tweede halfjaar. In Europa verwacht men dat door het beëindigen van het opkoopprogramma in september de rente ook wel iets zal stijgen. Maar we hebben een rentestijging nodig van 0,5%  tot 1,0 % om weer op een dekkingsgraad van ca 110 terecht te kunnen komen. Bovendien mogen wij niet geconfronteerd worden met een forse daling op de financiële markten.

 

Pensioenontwikkeling.

Het is stil, de Tweede Kamer is op zomerreces en komt pas in september terug. Er zal dus op dit front niet veel gebeuren. De ouderenorganisaties hebben een brief aan de minister gestuurd waarbij gepleit wordt voor een tijdelijke verhoging van de rekenrente. Hierop is helaas niet positief gereageerd. Wel heeft de ouderenpartij een wetsvoorstel ingediend. En daarin wordt verzocht om de afgesproken herstelperiode met twee jaar te verlengen. Ook op deze beslissing moeten wij tot september wachten.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

 

Pensioenontwikkeling.

 

De verwachting was dat de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies m.b.t. de hervorming van het huidige pensioenstelsel aan de minister zou overhandigen. Helaas is dat niet gelukt. De sociale partners (Werkgevers en Werknemers) konden het niet met elkaar eens worden. De vakbonden stellen zich op het standpunt dat in de onderhandelingen ook een aantal andere dossiers (o.a. AOW leeftijd en de positie van de ZZP’s ) gelijktijdig behandeld worden. Bovendien zijn er nog de nodige discussies over de aanpassing van de huidige rekenrentesystematiek. 

 

Wij houden u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de hervorming van het allerbeste pensioenstelsel van de wereld.                                                                                                         

 

Reeds eerder verschenen

Pensioen Actueel 2018-04

Pensioen Actueel 2017-10

Pensioen Actueel 2017-jul.

Pensioen Actueel 2017-apr.

Pensioen Actueel 2017-feb.

Pensioen Actueel 2016-dec.

Pensioen Actueel 2016-nov.

Pensioen Actueel 2016-sep.

Pensioen Actueel 2016-jul.

Pensioen Actueel 2016-jun.

Pensioen Actueel 2016-mrt.

Pensioen Actueel 2016-jan.