Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Pensioen Actueel   oktober 2020

In ons VGM Nieuws van September 2020 heeft U kunnen lezen hoe de situatie was bij ons pensioenfonds PME. De situatie (eind juni) was toen vrij kritiek.  Door de uitbraak van het coronavirus werd er veel geld door de centrale banken in de markt gezet. Dit om te voorkomen dat de negatieve impact op de economie wat werd afgeremd. Het gevolg was wel dat de rente in de eerste helft van 2020 daalde van 0,75% naar 0,25%. De dekkingsgraad van ons fonds daalde hierdoor naar 90,4%. Nog net boven de minimale eis van 90%. Minister Koolmees had inmiddels al besloten dat er geen korting zou plaatsvinden indien deze dekkingsgraad boven de 90% zou eindigen. Ook in het derde kwartaal was het effect van de uitbraak van het coronavirus zeer negatief. De rente zakte nog iets verder weg, maar gelukkig was er wel sprake van een licht herstel op de beurzen. Mede door het beleggingsbeleid van ons fonds was er sprake van een positieve groei van het vermogen. Ondanks de invloed van het virus groeide het vermogen van 55 miljard (eind 2019) naar 58 miljard (eind september 2020.  Echter door de daling van de rente was er sprake van een zeer grote stijging van de verplichtingen. Deze nam toe van ca 56 miljard (eind 2020) naar ca 63,5 miljard (eind september 2019) . De pensioenfondsen moesten hun verplichtingen eind september opnieuw vaststellen met gebruik van de nieuwe levensverwachtingscijfers. Deze nieuwe cijfers lieten een verrassend beeld zien. In de nieuwe cijfers zien wij dat er sprake is van een lichte trendbreuk in de steeds maar stijgende levensverwachting. Dit heeft een positieve invloed op het totaal bedrag van de verplichtingen. De nieuwe berekening kwam voor ons fonds uit op een bedrag van ca 62 miljard. Dit betekent dat ons fonds eind derde kwartaal een definitieve dekkingsgraad van 93,7% kon vaststellen. Dus ruim boven de  grens van 90%.In de publicaties van de media heeft U kunnen lezen dat er voor miljoenen gepensioneerden een korting dreigt. Publicaties laten zien dat vooral de 2 grootste fondsen, ABP en Zorg en Welzijn, nog ver verwijderd zijn van de grens van 90%.  Deze 2 fondsen sluiten het derde kwartaal af met een dekkingsgraad van ca 88,5%.  Het is voor ons dan ook verheugend te constateren dat PME hier duidelijk positief scoort. Dit mag ook weleens gezegd worden. Laten wij nu maar hopen dat ook eind 2020 de dekkingsgraad boven de 90% blijft.                                                                                         

 

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen, die u hier kunt lezen.

 

 

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden (KG) is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Zij beschikt over voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen, zorg, welzijn en wonen. Bij de KG zijn ruim honderdvijftig (!) organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv aangesloten. 

In de brief aan minister Koolmees wordt aangegeven dat als gevolg van de coronacrisis ook de pensioenen zwaar zullen worden geraakt. In de brief wordt aan het Kabinet gevraagd om in ieder geval voor het eind van dit jaar ook voor gepensioneerden tot een vorm van crisiscompensatie te komen.

Hier leest u de brief aan de minister en het bijkbehorende persbericht.

,

Ouderenorganisaties 

De Ouderenorganisaties hebben de Minister een brief gestuurd

De inhoud is duidelijk:  tijdens de transitieperiode naar het nieuwe stelsel : Geen korting en geen hogere premie.

Ook de sociale partners en de grote pensioenfondsen hebben dit onder de aandacht van de minister gebracht.

Bijna alle partijen eisen van de minister dat hij aan het verzoek gaat voldoen.

 

Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen

NVOG/KNVG heeft samen met andere ouderenorganisaties in een vandaag gestuurde brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen en de premies niet te verhogen. 

In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken.

Zij  vinden dat de minister eerst moet afwachten wat de twee studies over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange tijd laag blijven, opleveren. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.

Lees hier de brief aan minister.

  

 

Reeds eerder verschenen

 

Pensioen Actueel 2019-12

Pensioen Actueel 2019-01

Pensioen Actueel 2018-07

Pensioen Actueel 2018-04