Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen, die u hier kunt lezen.

  

Pensioen Actueel   april 2018

In het VGM Nieuws van februari 2018 heeft U kunnen lezen dat de financiële positie van het PME fonds in 2017 sterk is verbeterd.Het pensioenvermogen groeide in dat jaar van 44,5 miljard naar 46,9 miljard.  En de pensioenverplichting daalde licht van 46,3 miljard tot 46,1 miljard.Die daling van de verplichtingen was mede te danken aan een lichte stijging van de rekenrente. Een stijging van 1,36 % naar uiteindelijk  1,53 % eind 2017.     

Al deze positieve ontwikkelingen stuwden de dekkingsgraden omhoog.  En de belangrijkste dekkingsgraad, de z.g.n. Beleidsdekkingsgraad, steeg zelfs van c.a. 92 naar net boven de 100 . 2017 liet dus een zeer sterke stijging zien van 8.

 

Een van de positieve gevolgen hiervan is dat er voor gepensioneerden geen sprake zal zijn van verlaging van de pensioenen in 2018. Maar wij zijn er nog niet. Want eind 2019 moet de Beleidsdekkingsgraad minimaal 104,3 zijn. Mede daarom hopen wij dat de stijging van de rekenrente zoals in 2017 zich in 2018 en 2019 zal voortzetten.

 

Na de goede ontwikkeling vorig jaar moeten wij helaas nu constateren dat in het eerste kwartaal van 2018 het verdere herstel weer enigszins stagneerde. Met name de onzekerheid op de aandelenmarkt in maart had een negatieve invloed op het herstel. Dat was al in het eerste kwartaal van 2017 te merken, want toen daalde het pensioenvermogen weer met 0,5 miljard naar 46,4 miljard. De verplichtingen, daarentegen, stegen licht tot 46,3 miljard. En daarmee zijn de verplichtingen bijna net zo groot als het vermogen. De verwachting is dat eind april, begin mei de situatie weer wat zal verbeteren.

Maar al met al blijft er sprake van onzekerheden  op de financiële markten.

 

Pensioenontwikkeling.

 

De verwachting was dat de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies m.b.t. de hervorming van het huidige pensioenstelsel aan de minister zou overhandigen. Helaas is dat niet gelukt. De sociale partners (Werkgevers en Werknemers) konden het niet met elkaar eens worden. De vakbonden stellen zich op het standpunt dat in de onderhandelingen ook een aantal andere dossiers (o.a. AOW leeftijd en de positie van de ZZP’s ) gelijktijdig behandeld worden. Bovendien zijn er nog de nodige discussies over de aanpassing van de huidige rekenrentesystematiek. 

 

Wij houden u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de hervorming van het allerbeste pensioenstelsel van de wereld.                                                                                                         

 

Reeds eerder verschenen

Pensioen Actueel 2017-10

Pensioen Actueel 2017-jul.

Pensioen Actueel 2017-apr.

Pensioen Actueel 2017-feb.

Pensioen Actueel 2016-dec.

Pensioen Actueel 2016-nov.

Pensioen Actueel 2016-sep.

Pensioen Actueel 2016-jul.

Pensioen Actueel 2016-jun.

Pensioen Actueel 2016-mrt.

Pensioen Actueel 2016-jan.