Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

 VGM organisatieschema

 

Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Metaal (VGM). De vereniging die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van allen die hun prépensioen of pensioen ontvangen van het pensioenfonds van de Metalektro (PME).

 

Historie

De vereniging komt voort uit de Vereniging Gepensioneerden Stork (VGS) welke is opgericht in 1994. In 2011 werd besloten tot liquidatie van het Stichting Pensioenfonds Stork (SPS), waarbij pensioenaanspraken werden overgedragen aan het pensioenfonds PME. En daarmee kwam er ook een einde aan de relatie van de vereniging met Stork. Voor de toenmalige VGS was dit tevens de aanleiding haar naam te wijzigen in Vereniging Gepensioneerden Metaal, kortweg VGM. Bovendien wilde zij zich openstellen voor allen die hun pensioen (in welke vorm dan ook) ontvangen van het pensioenfonds van de Metalektro (PME).

De naam is gewijzigd in Vereniging Gepensioneerden Metaal, kortweg VGM.

De overheidsmaatregelen in 2012 zouden leiden tot meer invloed van gepensioneerden in Besturen en Verantwoordingsorganen van Pensioenfondsen. Besloten werd in 2011 om te komen tot samenwerking met andere verenigingen van gepensioneerden die een belang hadden bij PME. Dat waren initieel de gepensioneerdenverenigingen van Draka/NKF (VvGDN) en Siemens. De Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME) opgericht in 2012. In 2014 is de Vereniging van Gepensioneerden Océ ook toegetreden. En in 2015 zijn de leden van de VvGDN toegetreden tot de VGM en is VvGDN opgeheven.

 

Belangenbehartiging bij PME

Nadat de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen werd aangenomen, konden in 2014 verkiezingen worden gehouden voor het samenstellen van een nieuw Bestuur en Verantwoordigingsorgaan van het pensioenfonds VGM had hiervoor de geschikte kandidaten die gekozen konden worden. 

Mede door de verwachting dat overheidsmaatregelen zouden leiden tot meer invloed van gepensioneerden in Besturen en Verantwoordingorganen van Pensioenfondsen, werd besloten te komen tot samenwerkings-verbanden met andere verenigingen van gepensioneerden. Verenigingen waarvan de leden eveneens van PME pensioen ontvingen. Eind 2011 leidde dit tot het besluit om samen met de gepensioneerdenverenigingen van Draka/NKF en Siemens de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME op te richten. In december van dat jaar werd de oprichting van de VOG-PME notarieel vastgelegd. En in 2014 is de Vereniging van Gepensioneerden Océ toegetreden tot de VOG-PME. Een jaar later, in 2015, zijn de leden van de VvGDN toegetreden tot de VGM.

Nadat de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen werd aangenomen en er in 2014 verkiezingen werden gehouden voor het samenstellen van een nieuw Bestuur en Verantwoordingsorgaan PME, had de VGM geschikte kandidaten in haar midden die gekozen konden worden.

Na de verkiezingen van 2013 kregen we één (1) zetel in het Bestuur van PME en twee (2) zetels in het Verantwoordingsorgaan.

 

Belangenbehartiging bij de overheid

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (Koepel Gepensioneerden)

Omdat de overheid niet met ieder individuele vereniging in gesprek wil, is in 1987 de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden opgericht. VGM is actief lid van deze koepelorganisatie. Namens de aangesloten verenigingen en samen met ouderenorganisaties hebben zij overleg met de overheid. over belangen van ouderen en gepensioneerden. Naast pensioenen gaat het overleg ook over Zorg, Welzijn, Wonen en Koopkrachtontwikkelingen. Over de uitvoering en vorderingen van het overleg informeren wij u regelmatig. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op de website van de Koepel Gepenioneerden. Klik op de link:  Koepel Gepensioneerden

 

Gaat het alleen om pensioenen in dit overleg met de overheid?

Neen, het gaat niet alleen om belangenbehartiging van de pensioenen. Het gaat in zijn algemeenheid om overheidsmaatregelen die de gepensioneerden treffen. Overleg is er ook over de Zorg, Welzijn en Koopkracht. Ook op deze gebieden willen wij onze mening graag laten horen en kenbaar maken.

 

Kan ik lid worden van de VOG-PME  of de Koepel Gepensioneerden?

Neen dat kan niet.
Deze organisaties staan alleen open voor Verenigingen van gepensioneerden, maar u kunt wel lid worden van de VGM.
Graag zelfs!
 

Lid worden van de VGM ?      

Klik dan op deze link:      Lid worden!