Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

 terug naar Zorg, Welzijn en Wonen Index

 

 svb logo

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op de website van de SVB vindt u onder anderen informatie over regelingen die wij uitvoeren. Voor de website verwijzen wij u naar  Website SVB

Bovendien is bijgevoegd artikel de moeite meer dan waard om te lezen.

 

Nationaal Ouderenfonds

Het nationaal ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is  vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen  we zelfredzaamheid met vals doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst. Verdere informatie www.ouderenfonds.nl

 

Lees artikel SVB

 
Het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) informeert Nederlanders over zorg en de zorgverzekering. Meer informatie leest u door hier te clicken.
 
Alle informatie can het ZIC over mantelzorg leest u hier.
 
 

ZorgWijzer

 

NVOG

De Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden (NVOG) is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging is aangesloten bij de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO  -  totale achterban circa 500.000 leden) en lid van AGE Europe.

 

Online zoeken naar een passende seniorenwoning

Woonz.nl is hét onafhankelijke internetplatform waar senioren de woning en leefomgeving kunnen vinden waar ze zich thuis voelen. Zoekers kunnen zich oriënteren en kiezen uit een breed aanbod van senioren- tot zorgwoningen (van 55-plus woning tot woonzorgappartement, van sociale huurwoning tot all-inclusive wonen), afkomstig van woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders in de vrije huursector. Lees hier het volledige artikel.

 

 terug naar Zorg, Welzijn en Wonen Index