Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

 Pensioenbegrippen

PME Logo

Een heldere toelichting op de meest voorkomende

  pensioenbegrippen vindt u in    Pensioenbegrippen.

Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro / PME

PME, het Pensioenfonds van de Metalektro, is van en voor de werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. PME zorgt voor een eigentijds en flexibel pensioen, tegen zo laag mogelijke kosten. Nu en in de toekomst.

 
NVOG

De Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden (NVOG) is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging is aangesloten bij de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO  -  totale achterban circa 500.000

leden) en lid van AGE Europe.

CSO (koepel van ouderenorganisaties)

De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) is de koepel van de ouderenorganisaties en werkt aan de kwaliteit van het bestaan van mensen in de derde en vierde levensfase, opdat zij zinvol en waardig leven. De CSO komt op voor alle ouderen in Nederland.

 

De Nederlandse Bank

De Nederlandse Bank (DNB) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

  

PensioenPower

Ver weg of dichtbij; voor iedereeen komt er een moment dat hij of zij met pensioen gaat. Hopelijk hebt u het dan financieel goed geregeld zodat u ook na uw werkzame periode de dingen kunt doen die u graag wilt doen. Op de website Pensioenpower.nl draait het om verbetering van uw ouderdomspensioen. Voor de meesten van ons is dat geen overbodige luxe. De pensioenregelingen worden alsmaar soberder en het risico komt steeds meer bij de werknemer te liggen. Daarnaast is er nog altijd sprake van overschatting; veel mensen krijgen een lager pensioen dan ze denken.

 

Pensioenkijker

Pensioenkijker.nl zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken zij pensioen begrijpelijker. Daarnaast geeft men objectieve informatie over pensioen. De publieksinformatie door Pensioenkijker.nl wordt beheerd door de Stichting Pensioenregister.

 

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is ingesteld door de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf) gezamenlijk. Met ingang van 1 januari 2009 zijn ook verzekeraars in hun hoedanigheid van pensioenuitvoerder aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat u al ontvangt, wordt niet getoond.

Pensioen.startpagina.nl

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: pensioen. Deze site biedt u een uitgebreid overzicht van relevante links met betrekking tot pensioen, pensioenfondsen, verzekeraars en nog veel meer.

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

Het hoofddoel is het bevorderen of houden van een waardevast en zo mogelijk welvaartsvast pensioen. De NBP verzet zich tegen alle pogingen het unieke Nederlandse Pensioenstelsel aan te tasten, of die pogingen nu komen van de werkgevers, de vakbonden, de Nederlandse politiek of de Europese Unie.

Stichting Pensioenbehoud

De Stichting Pensioenbehoud is opgericht om te trachten de slechte ontwikkeling tegen te houden ter bescherming van uw huidige nominale pensioen. En te trachten om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen.