Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst. Kort gezegd; de dekkingsgraad is het vermogen gedeeld door de verplichtingen.

De hoogte van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar bepaalt of uw pensioen kan worden verhoogd of dat we uw pensioen moeten verlagen. Rond de 15e van elke maand publiceren we de nieuwe dekkingsgraad.  
 

Wanneer verlagen of verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar bepalen we aan de hand van verschillende dekkingsgraden of we uw pensioen moeten verlagen of kunnen verhogen. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

 • Is de actuele dekkingsgraad onder de 90% (kritische dekkingsgraad)? Dan moeten we mogelijk uw pensioen verlagen.
 • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan kunnen wij uw pensioen niet verhogen.
 • Is de beleidsdekkingsgraad boven de 110%?  Dan kunnen we uw pensioen mogelijk (gedeeltelijk) verhogen.
 • Is de beleidsdekkingsgraad vijf jaar achter elkaar (tot 31 december 2019) onder de 104,3% (minimaal vereiste dekkingsgraad)? Dan moeten wij uw pensioen mogelijk verlagen.

Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat een verhoging de komende jaren niet zal kunnen plaatsvinden.

Wettelijke regels
Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om extra geld te hebben voor tijden dat het financieel minder gaat. Deze extra buffer verschilt per fonds en is onder andere afhankelijk van het deelnemerbestand: zijn er veel jonge of vooral oudere deelnemers en hoeveel risico kan er genomen worden bij het beleggen. 
Bij een dekkingsgraad van 120% (vereiste dekkingsgraad) beschikt PME over voldoende buffers. Omdat onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 120% zijn wij verplicht een herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank. Hierin maken wij duidelijk hoe PME de dekkingsgraad binnen tien jaar weer op het vereiste niveau van 120% kan krijgen.

 

Resultaten vierde kwartaal 2017

Dekkingsgraad 100%, maar nog niet uit herstel

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal verder gestegen van 98,4% naar 100,1%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd boven 100% en hoeft PME de pensioenen in 2018 niet te verlagen. De actuele dekkingsgraad bleef onveranderd op 101,6%. De rente zakte in het laatste kwartaal geleidelijk weer wat weg, maar het negatieve effect op de dekkingsgraad werd gecompenseerd door de positieve beleggingsresultaten op aandelen en onroerend goed. Het beleggingsrendement over het vierde kwartaal bedroeg 2,6%, waarmee het totaal rendement over geheel 2017 uiteindelijk uitkwam op 4,7%.

Kerncijfers vierde kwartaal 2017

 • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017: 100,1%.
 • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2017: 101,6%
 • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2017: 2,6%
 • Beleggingsrendement 2017: 4,7%
 • Vermogen toegenomen met ca. € 1,3 miljard tot € 46,9 miljard
 • Pensioenverplichtingen met ca. € 1,2 miljard toegenomen tot € 46,1 miljar


Kans op verlaging nog steeds aanwezig

Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Ik ben blij dat we aan het eind van 2017 een beleidsdekkingsgraad kunnen melden van 100,1%. Het afgelopen jaar steeg deze met 8,3%; van 91,8% naar 100,1%. Dat is goed nieuws voor onze deelnemers. Maar we zijn er nog niet: eind 2019 moet onze beleidsdekkingsgraad minimaal 104,3% zijn. Daar zitten we nog niet. We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten. Maar het resultaat van 2017 brengt ons in de goede richting.”

Waardeoverdracht 
Nu de dekkingsgraad boven de 100% is, kunnen weer waardeoverdrachten plaatsvinden. Betrokken deelnemers van PME worden hierover geïnformeerd, en kunnen informatie over waardeoverdrachten ook vinden op de website.

Vermogen
Het totaal vermogen van het fonds nam in het laatste kwartaal van 2017 toe van € 45,6 miljard tot € 46,9 miljard. De stijging van het vermogen kwam met name voort uit de waardestijging van de returnportefeuille. Ook de verplichtingen namen door de licht gedaalde rente in waarde toe, van € 44,9 miljard tot € 46,1 miljard.

Rendement
In het laatste kwartaal van 2017 werd een positief totaal rendement op de beleggingsportefeuille behaald van 2,6%. Het kwartaalrendement werd gedreven door de relatief hoge rendementen op aandelen (4,7%) en onroerend goed (3,9%) binnen de returnportefeuille. Het resultaat van de matchingportefeuille kwam door de licht gedaalde rente uit op 1,5%.

Door de positieve resultaten op zowel de return- als de matchingportefeuille kwam het totaal rendement over geheel 2017 uiteindelijk uit op 4,7%. Tussen de afzonderlijke beleggingscategorieën waren er grote verschillen zichtbaar. Het jaarrendement van aandelen was met 15,3% bovengemiddeld hoog. Dat komt vooral door de in 2017 verder toenemende economische groei. Ook de beleggingen in onroerend goed rendeerden met 7,3% positief, vooral door de verder aantrekkende woningmarkt in Nederland. De hoogrentende beleggingen in de VS behaalden een gematigd jaarrendement van 3,4%. De matchingportefeuille kende een negatief jaarrendement van 2,9%, ondanks het positieve laatste kwartaal. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden in 2017 per saldo in waarde als gevolg van de in de eerste drie kwartalen gestegen rente.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
PME richt zich op een goed rendement voor het pensioen van de deelnemers en gepensioneerden. Dat rendement wil PME bereiken met zo verantwoord mogelijke beleggingen. Het beleid op het gebied van verantwoord beleggen werd daarom verder aangescherpt. Zo wil PME de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd in 2021 met 25% gereduceerd hebben in vergelijking met 2015. En in de komende 5 jaar brengt PME 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

 

Jaarverslag 2016 en jaarverslag MVB online

Heb je het jaarverslag 2016 en het jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen al gelezen? Daar vind je alles over:

 • onze financiële positie en het herstel daarvan;
 • onze acties tegen BTW op uitvoeringskosten;
 • ons MVB-beleid.

Bekijk het jaarverslag 2016 PME en het MVB-jaarverslag op onze website.

 

 

PME jaarverslag 2015

Lees het volledige PME jaarverslag over het jaar 2015.