Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Pensioen Actueel   december 2020

Ik schrijf deze nieuwsbrief 2 dagen na de toespraak van Rutte. Gisteren is de strenge lockdown ingegaan voor een periode van 5 weken. Dit hadden velen toch niet verwacht en voor velen zal dit een zeer moeilijke periode zijn. Zo vlak voor de Kerstdagen zullen wij moeten accepteren dat de Kerstviering dit jaar totaal anders gaat verlopen. Geen gezellige bijeenkomsten met de familie om ons heen. Maar wij moeten er doorheen en we proberen er maar het beste van te maken. Het virus moet bestreden worden en als dit lukt dan lonkt er weer een veel beter voorjaar 2021.

Zijn er dan geen positieve ontwikkelingen te melden
                                                                                  
Hoe staat het met ons pensioen? Staat er weer een korting voor de deur? Wel, het is verheugend om u te kunnen melden dat het met ons pensioenfonds PME redelijk goed gaat. In Nederland zijn er een groot aantal pensioenfondsen waaronder 5 zeer grote fondsen. PME is een van de groep grote fondsen. Gedurende een aantal jaren was de performance van ons fonds niet zo geweldig vergeleken met de andere 4. De dekkingsgraad van ons fonds balanceerde bijna steeds onderaan de ranglijst. Maar gedurende 2020 is de positie van PME op deze ranglijst sterk verbeterd. Medio 2020 was de dekkingsgraad van de fondsen ABP, PFZW, PMT en PME tot onder de 90 gezakt en was er sprake van een dreigende korting. Maar door een aantal belangrijke beslissingen, genomen door het Bestuur, m.b.t. het beleggingsbeleid is de situatie bij PME sterk verbeterd. Nu, begin december, is de dekkingsgraad van PME gestegen tot boven de 96. De dekkingsgraden van 2 andere grote fondsen (ABP, PFZW) is nu ongeveer 91. PME staat nu op plaats 2 van de grote 5. Ons fonds heeft dus een zeer goede prestatie verricht.

Hoe is dit nu tot stand gekomen?
                                                                                                               
Deze positieve ontwikkeling is grotendeels te danken aan de gerealiseerde vermogensgroei. Het vermogen van PME steeg van ca. 55 miljard (eind 2019) naar ca. 60 miljard ( begin December 2020). Een stijging van ca. 10% !!  Helaas kon de dekkingsgraad niet boven de 100 uitkomen daar de negatieve  trend van de rekenrente (van 0,75 % naar 0,20 %) de dekkingsgraad weer naar beneden trok. Maar wij zitten nu zo duidelijk boven de grens van 90, dat wij niet verwachten dat in de laatste 3 weken van dit jaar hier veel verandering in zal optreden. Dus, onze pensioenuitkering zal niet gekort gaan worden.

Hoe komt het dat de rente zo sterk gedaald is? 
 
                                                                                  
Dit is een kwestie van vraag en aanbod. Rente is de prijs van het geld.  U weet dat, als er veel appels worden aangevoerd dan daalt de prijs van de appel. Zo is het ook met de prijs van het geld. Na de financiële crisis in 2008/2009 hebben de centrale banken veel geld in de markt gebracht met het doel om de economie te ondersteunen. Veel landen hadden een zorgelijke financiële positie, waarbij de nationale schuld meer was dan het nationale BBP (Bruto Binnenlands Product). In Europa hadden wij afgesproken dat deze schuld niet hoger mocht zijn dan 60 of 70 % van het BBP. Een aantal landen in het zuiden van Europa hadden deze grens duidelijk overschreden (sommige zelfs boven de 100%). Het was voor deze landen dus moeilijker om hun schuld te herfinancieren, dit kon alleen tegen een hogere rente. Er was sprake van een hoger risico en dan betaal je dus meer rente aan de geldgever. Maar door de enorme monetaire financiering van de ECB (Europese Centrale Bank) kon er geld geleend worden tegen zeer lage rentes. De druk om via hervormingen het huishoudboekje van het land weer in orde te brengen raakte wat op de achtergrond. Wij waren nog niet hersteld van deze financiële crisis of daar stond het Coronavirus voor de deur. En weer moest de Centrale Bank allerlei financiële steunoperaties uitvoeren. Om aan te geven om hoeveel gratis geld het gaat: alleen de ECB heeft nu, eind 2020, ca. 3.000 miljard Euro gedrukt. Dit wordt in 2021 nog eens door steunoperaties verhoogd tot ca 5.000 miljard Euro. Wereldwijd gaat het nu om een bedrag van: ca. 20.000 miljard US dollars. (Dit zijn obligatieleningen met een negatieve rente.) Dus, je leent geld en je krijgt rente toe.

Hoe nu verder?
                                                                                                                         
 
In het huidige pensioenstelsel is de dekkingsgraad bepalend of er sprake kan zijn van indexatie of dat er gekort moet worden. U begrijpt dat de zeer lage rekenrente hier een zeer belangrijke rol speelt. En deze rente zal nog lange tijd op een zeer laag niveau blijven. Mede daarom is er een pensioenakkoord gesloten, dat moet leiden tot een Nieuw Pensioenstelsel. Er moeten nog een aantal zaken verder worden uitgewerkt en dat zal nog wel wat tijd vergen, maar er verandert wel wat. In het Nieuwe Pensioenstelsel is geen sprake meer van een dekkingsgraad. De pensioenuitkering zal mee bewegen met de economische ontwikkeling. De pensioenpremies en het gerealiseerde rendement op het ingelegde vermogen gaat een belangrijkere rol spelen. Dus er is weer perspectief op indexatie van de pensioenuitkeringen.

Wij zullen U ook in 2021 op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vanaf deze plaats wens ik U goede feestdagen, een gelukkig en gezond 2021.

Blijf gezond en geniet van Uw pensioen.

Arie Kaandorp ,voorzitter a.i. VGM

                                                         

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen, die u hier kunt lezen. 

 

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden (KG) is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Zij beschikt over voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen, zorg, welzijn en wonen. Bij de KG zijn ruim honderdvijftig (!) organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv aangesloten. 

In de brief aan minister Koolmees wordt aangegeven dat als gevolg van de coronacrisis ook de pensioenen zwaar zullen worden geraakt. In de brief wordt aan het Kabinet gevraagd om in ieder geval voor het eind van dit jaar ook voor gepensioneerden tot een vorm van crisiscompensatie te komen.

Hier leest u de brief aan de minister en het bijkbehorende persbericht.

,

Ouderenorganisaties 

De Ouderenorganisaties hebben de Minister een brief gestuurd

De inhoud is duidelijk:  tijdens de transitieperiode naar het nieuwe stelsel : Geen korting en geen hogere premie.

Ook de sociale partners en de grote pensioenfondsen hebben dit onder de aandacht van de minister gebracht.

Bijna alle partijen eisen van de minister dat hij aan het verzoek gaat voldoen.

 

Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen

NVOG/KNVG heeft samen met andere ouderenorganisaties in een vandaag gestuurde brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen en de premies niet te verhogen. 

In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken.

Zij  vinden dat de minister eerst moet afwachten wat de twee studies over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange tijd laag blijven, opleveren. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.

Lees hier de brief aan minister.

  

 

Reeds eerder verschenen

Pensioen Actueel 2020-10

Pensioen Actueel 2019-12

Pensioen Actueel 2019-01

Pensioen Actueel 2018-07

Pensioen Actueel 2018-04